Etnologija & Antropologija

Pri preučevanju človeških življenj ključno vlogo odigrajo spomini, občutja in emocije, zato antropologi spodbujamo pripovedovanje življenjskih zgodb. Vsaka zgodba mi pomaga razumeti tako sebe kot tudi svet v katerem živimo.

Sledi več...

Kreativnost in moje strasti

Ples, gledališče in otroške animacije so strasti skozi katere so se oblikovala moja življenjska načela. Preko osebne note pri delu z otroki želim ponuditi največ : strpnost, pogum, vztrajnost in sprejemanje venomer predajam naprej.

Sledi več...